Het Gemaal

Dit jaar hebben wij in de zomermaanden juni, juli en augustus, afspraken gemaakt met Galerie 'Het Gemaal' in Echten voor de invulling van een informatiepunt en kunstencentrum voor onze reeds bestaande fiets- en wandelroute rond de Tsjûkemar. Wij willen onze route daarmee een extra impuls geven.

In de weekenden in juni, juli en augustus zullen onze vrijwilligers van 13:00 tot 17:00 uur op deze locatie aanwezig zijn om informatie te geven over de route en over de culturele activiteiten die er rond de Tsjûkemar plaatsvinden.

Er wordt in Het Gemaal een expositie ingericht met werk van graficus en kunstenaar H. N. Werkman van de bekende kunstenaarsgroep De Ploeg en een andere, nog niet bekende, kunstenaar. De werken van Werkman komen uit een particuliere collectie en het is heel bijzonder dat wij werk van deze belangrijke kunstenaar in Het Gemaal kunnen exposeren. Wij verwachten dat hiervoor veel belangstelling zal zijn. Ook de expositie over Loek Groenteman zal in Het Gemaal te zien zijn.

Er zal ook plek worden ingeruimd voor de presentatie van de plannen rondom de Tsjûkemar die er op dit moment worden ontwikkeld door bijvoorbeeld de Club van Aanjagers. Denk aan de panoramaplekken en de plannen voor de Bûtenwei en nieuwe fietspaden en dergelijke.

Het informatiepunt bij Het Gemaal wordt in het weekend van 13 en 14 juni 2020 geopend, tegelijk met de wandeltocht ‘Rinne yn Frijheid’, een door ons georganiseerd evenement in het kader van 75 jaar vrijheid.